Mbledhja e Prindërve

Për klasat e 11-ta u organizua mbledhja e prindërve ku prindërit u informuan për mbarëvajtjen e nxënësve.

Mbledhja_e_Prinderve (1) Mbledhja_e_Prinderve (2) Mbledhja_e_Prinderve (3) Mbledhja_e_Prinderve (4)