Mbledhja me Prindërit

Sot më datë 22-11-2014 u zhvillua mbledhja e parë me prindërit e nxënësve të klasave te XI-ta dhe të klasave XII-ta. Në këtë mbledhje u diskutua për ecurinë dhe problematikat e nxënësve në mësime dhe në edukim.

Mbledhja me Prinderit (1) Mbledhja me Prinderit (3) Mbledhja me Prinderit (4) Mbledhja me Prinderit (5) Mbledhja me Prinderit (6) Mbledhja me Prinderit (8)