Mbledhja me prindërve në medresenë e Kavajës

Më 20/03/2015 u mbajt mbledhja e prindërve mes klasave të 11-ta, ku u bisedua për ecurinë e tyre gjatë vitit shkollor deri tani. Prindërit na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në këtë mbledhje dhe bashkëbiseduan me mësuesit e lëndëve përkatëse për të arritur maksimumin e nxënësve në mësime.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC  SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC