Mbledhje me prindërit e nxënësve në Medresenë e Beratit.

Ditën e shtunë në Medresenë e Beratit u organizua mbledhja me prindërit e nxënësve të klasave XI dhe XII. Në fjalën e tij, drejtori i shkollës z. Ilyas Karagoz falenderoi të gjithë prindërit, mësuesit dhe nxënësit për punën e arritur.

Më pas, prindërit dhe nxënësit zhvilluan takime individuale me mësuesit për të mësuar rreth ecurisë së fëmijës së tyre.

Gjatë këtij takimi prindërit dhe nxënësit patën mundësinë të dëgjojnë një prezantim dhe analizë të shkurtër rreth Maturës Shtetërore dhe rezultateve të arritura nga nxënësit tanë për maturën e vitit 2015.
Mbledhje me prinderit e nxenesve ne Medresene ne Beratit. (1) Mbledhje me prinderit e nxenesve ne Medresene ne Beratit. (3) Mbledhje me prinderit e nxenesve ne Medresene ne Beratit. (4) Mbledhje me prinderit e nxenesve ne Medresene ne Beratit. (5) Mbledhje me prinderit e nxenesve ne Medresene ne Beratit. (6) Mbledhje me prinderit e nxenesve ne Medresene ne Beratit. (8) Mbledhje me prinderit e nxenesve ne Medresene ne Beratit. (9)