Mbledhje me prinderit

Ne kuader te bashkepunimit te perhershem te shkolles me prinderit per te ndjekur sa me nga afer ecurine e nxenesve, diten e djeshme me date 22/11/ 2012 dhe sot u organizuan ne ambientet e shkolles mbledhjet me prinderit per klasat e 6-ta, 7-ta, 8-ta dhe 9-ta. Prinderit fillimisht biseduan me mesuesit kujdestare per ecurine e pergjithshme te klases dhe me pas biseduan me te gjithe mesuesit ne veçanti per problemet dhe ecurine specifike te çdo femije.

Ne pergjithesi prinderit ngelen te kenaqur si nga puna individuale e mesuesve me nxenesit po ashtu dhe nga komunikimi i ngrohte dhe vellazeror.

Gjithashtu per çdo nxenes u percaktuan ne bashkepunim me prinderit detyrat dhe synimet per te permiresuar akoma me teper ecurine dhe suksesin e nxenesve.