Mbledhje me stafin mësimor

Sot, më 18 dhjetor 2014, Medreseja e Korçës organizoi një mbledhje me stafin e mësuesve të shkollës. Gjatë mbledhjes u diskutua ecuria e nxënësve deri në këtë periudhe kohore dhe u dhanë ide se si mund të përmirësohet niveli i nxënësve gjatë vitit që vjen. U diskutua gjithashtu edhe për Maturën Shtetërore 2015 për lëndët: Matematik, Letërsi dhe ato me zgjedhje. Mësuesit paraqitë problematikat dhe arritjet në lëndët e tyre përkatëse për çdo klasë. Mbledhja përfundoi me një koktej.

Falenderojmë mësuesit për pjesëmarrjen.