Mbledhje Prindërish (Klasat e 12-ta)

Ditën e shtunë me datë 01.11.2014 në shkollën tonë Medrese “LIRIA” u organizua mbledhja e parë e prindërve për vitin shkollor 2014-2015 kur morën pjesë reth %90 e tyre. Pas fjalimit të mbajtur nga drejtori i shkollës Z. Yakup ŞAHIN mbi ecurinë dhe rëndësinë e mësimëve për arsye e të qenurit maturant, prindërit kaluan nëpër klasa ku të gjithë mësuesit e lëndëve përkatëse ishin të gatshëm tju përgjigjen pyetjeve dhe tregonin rezultatet e nxënësve për 7 javët e kaluara.

Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (1) Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (2) Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (3) Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (7) Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (8)  Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (10) Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (11) Mbledhje Prinderish (Klasat e 12-ta) (14)