Mbledhje Prindërish me klasat e 10-ta

Më datë 17/10/2014 në ambjentet e Medrësesë Hafiz Ali Korça u mbajt mbledhja e parë me prindërit e nxënësve të klasave të 10 ta . Qëllimi I kësaj mbledhjeje ishte njohja e prindërve me ambjentet e shkollës dhe me mësuesit e lëndëve që do hyjnë në mësim për fëmijët e tyre .

Fjalën e hapjes e mbajti Nëndrejtori i shkollës Z.Eldores Sula i cili thëksoi rëndësinë e dialogut Mësues –Prindër –Nxënës si tre hallkat kryesore të mbarvajtes dhe suksesit të nxënësve.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC