Mbledhje Prindërish me klasat e 12-ta

Sot më datë 31/10/2014 në ambientet e Medresesë Hafiz Ali Korça u mbajt mbledhja e parë me prindërit e nxënësve të klasave të 12 ta . Qëllimi I kësaj mbledhjeje ishte informimi prindërve rreth Maturës shtetërore që do hyjnë në provimet shtetërore

Fjalën e hapjes e mbajti Nëndrejtori i shkollës Z. Eldores Sula i cili thëksoi rëndësinë e dialogut Mësues –Prindër –Nxënës si tre hallkat kryesore të mbarvajtes dhe suksesit të nxënësve.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC