Medalje Argjendi nga IYIPO!

Në olimpiadën shkencore IYIPO, e cila u organizua në shtetin e Gjeorgjisë, Medreseja e Kavajës mori pjesë me projektin i cili ka të bëjë me pastrimin e mjedisit nga mbetjet.

Në këtë olimpiadë nxënësit tanë u vlerësuan me medalje Argjendi.

Medreseja e Kavajës i përgëzon dhe i falenderon përzemërsisht nxënësit “Esmir KECI dhe Xhevit DUSHKU” për arritjet e tyre në këtë olimpiadë ndërkombëtare.

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!

Medalje Argjendi nga IYIPO!