Medalje bronzi Në SHBA

Në datat 7 Maj – 11 maj 2015 në Houston, Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u zhvillua Olimpiada Ndërkombëtare e Projekteve Inxhinierie e Mjedisore për energji botërore të qëndrueshme (I-SWEEEP 2015) ku u paraqitën mbi 427 projekte të 70 vendeve të ndryshme të botës. Nxënësit e Medresesë Hafiz Ali Korça Kavajë, Adi Hajrullaj dhe Albi Marqeshi së bashku me mësuesin e tyre M.Salih Ergun ja arritën që të fitojnë medalje bronzi në këtë konkurs të rëndësishëm ndërkombëtar I-SWEEEP 2015 të organizuar në Texas,USA.

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA

Medalje bronzi Në SHBA