, , , ,

Festivali i Letërsisë në Medresenë e Tiranës

/
Është zhvilluar gara edhe për dy nga pesë kategoritë e festivalit…
, , , ,

Festivali i Letërsisë në Medresenë e Tiranës

/
Medreseja e Tiranës, në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore…
, , , ,

Medreseja e Tiranës organizon shëtitje në Stamboll

/
Një nga shëtitjet e bëra në grupe nga klasa e 12-të, është…