, , , ,

Medreseja e Elbasanit organizoi aktivitetin sportiv midis klasave

/
Medreseja e Elbasanit “ Liria ” organizoi një aktivitet…
, , , ,

Hapja e vitit shkollor 2015-2016 tek medrese " LIRIA " Elbasan

/
Në Medresenë e Elbasanit " LIRIA " u zhvillua ceremonia e hapjes…
, , , ,

Medreseja e Elbasanit organizoji ekskursion me klasën e 10-B

/
Klasa e 10-B e Medresesë së Elbasanit organizoi ekskursionin…
, , , ,

Medreseja e Elbasanit organizoji ekskursion me klasën e 10-C

/
Klasa e 10-C e Medresesë së Elbasanit organizoji ekskursionin…