Medreseja e Beratit organizoi piknik në Divjakë

Medreseja e Beratit organizoi një piknik me nxënësit e klasës 10 në Divjakë. Nxënësit patën mundësinë që jo vetëm të njihnin njëri tjetrin më mirë, por edhe të kalonin një ditë ndryshe me mësuesit e tyre.
U organizuan aktivitete dhe lojëra të ndryshme si futboll, basketboll, tërheqje litari, etj. Ndërkohë një pjesë e nxënësve përgatiste ushqimin në zgarë. Të gjitha këto pasqyrohen në fotot e mëposhtme.Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (1) Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (2) Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (3) Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (4) Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (5)  Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (7) Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (8) Medreseja e Beratit organizoi piknik ne Divjake (9)