Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla ” Sule Harri “

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet shkollave, Medreseja Liria ftoi për një vizitë stafin pedagogjik të shkollës 9-vjeçare Sule Harri të qytetit të Elbasanit. Mësuesit vizituan ambientet e brëndshme të shkollës, panë mënyrën se si jepej mësimi nga ana pedagogjike, më anë të mjeteve modern në kuadrin e dixhitalizimit të proçesit mësimor edukativë. Mësuesit ngelën të kënaqur ku shprehën opinionet e tyre pozitive.

Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla Sule Harri (1) Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla Sule Harri (2) Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla Sule Harri (3) Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla Sule Harri (4) Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla Sule Harri (5) Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla Sule Harri (6) Medreseja e Elbasanit vizitohet nga shkolla Sule Harri (7)