Medreseja e Korçës organizon
kursi në anglisht, letërsi dhe matematikë

Medreseja e Korçës gjate vitit shkollor organizon kurse shtesë për disa lëndë,si: Anglisht, letërsi dhe matematikë. Qëllimi i këtyre kurseve është:

  1. Për të plotësuar mangësitë që kanë nxënësit;
  2. Për të rritur cilësinë e nxënësve;
  3. Për përgatitje të olimpiadave brenda dhe jashtë vendit.

Disa foto gjatë zhvillimit te kurseve përkatëse:

Medreseja e Korces organizon kursi (1) Medreseja e Korces organizon kursi (2) Medreseja e Korces organizon kursi (3)Medreseja e Korces organizon kursi (5)