Medresetë kanë çelur vitin e ri shkollor 2016-2017

Në ceremoninë e mirëseardhjes ishin të pranishëm përfaqësues të Fondacionit Sema, përfaqësues të KMSH, drejtor të DAR, përfaqësues të pushtetit vendor, staf pedagogjik, pindër dhe nxënësit. Gjatë ceremonisë u ndanë për nxënësit më të mirë të shkollave disa dhurata në vlerësim të arritjeve dhe punës së tyre të vyer. . Gjithashtu gjatë ceremonisë nxënësit e Medreseve performuan me ilahi dhe poezi të ndryshme.

Fondacioni Sema uron gjithë mësuesit dhe nxësësit, vecanërisht ata që ulen për herë të parë në banka por edhe ata që japin për herë të parë mësim, një vit të mbarë dhe të suksesëshëm!

medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-7

medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-1 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-2 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-3 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-4 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-5 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-6  medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-8 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-9 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-10 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-11 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-12 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-13 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-14 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-15 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-16 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-17 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-18 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-19 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-20 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-21 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-22 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-23 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-24 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-25 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-26 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-27 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-28 medreseja-kan-celur-vitin-e-ri-shkollor-2016-2017-29