Medresetë zhvillojnë provimet e pranimit për vitin 2015

Më datë 26 prill, në disa nga medresetë e vendit u zhvillua provimi i pranimit ku morën pjesë më shumë se 2 mijë nxënës (djem dhe vajza) të klasave të nënta.

Nxënësit pjesëmarrës konkurruan për të studiuar në një nga medresetë të ci lat ndodhen në qytetet Tiranë, Elbasan, Korçë, Kavajë dhe Berat.

Testi përbëhej nga 85 pyetje të profilit shkencor dhe shoqëror. Fakti që këto disiplina janë gjithashtu provime me detyrim në përfundim të ciklit 9-vjeçar u dha pjesëmarrësve mundësinë për të testuar veten e tyre në prag të këtij provimi.

Rezultatet e provimit do të shpallen ditën e enjte, 30 prill 2015, në gazetën “Panorama” dhe në secilën nga shkollat respektive.

Pas publikimit të rezultateve, fituesit do të kenë mundësinë të regjistrohen në shkollat përkatëse.

Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (1) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (27) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (26) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (25) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (24) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (23) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (22) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (21) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (20) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (19) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (18) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (17) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (16) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (15) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (14) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (13) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (12) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (11) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (10) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (9) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (8) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (7) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (6) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (5) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (4) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (3) Medresete zhvillojne provimet e pranimit per vitin 2015 (2)