Mesim i hapur në orën e Anglishtes në medresenë e Kavajës

Për ta bërë mësimin sa më argëtues nxënësit e klasave të dhjeta në medresenë e Kavajës zhvilluan një orë të hapur në lëndën e Anglishtes. Bashkë me mësuesin e lëndës vendosën që mësimin ta bëjnë në ambient të hapur, pikërisht në tregun e fruta perimeve, nxënësit mësuan dhe praktikuan emrat e frutave dhe perimeve në anglisht.

mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-1 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-2 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-3 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-4 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-5 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-6 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-7 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-8 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-9 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-10 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-11 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-12 mesim-i-hapur-ne-oren-e-anglishtes-ne-medresene-e-kavajes-13