Miniprogam festiv

Fëmijët e familjeve shqiptare dhe turke organizuan një program modest ne shkollën tone. Fëmijët kënduan ilahi dhe lexuan vjersha kushtuar Profetit Muhammed (a.s). Organizimi u be me rastin e ditëlindjes se profetit tone..

Miniprogam festiv (1) Miniprogam festiv (2) Miniprogam festiv (3) Miniprogam festiv (4)