MOS U NXEH!!!

Një lojë interesante e luajtur nga të rinjtë në kohë të ndryshme,e cila sot në shkollën tonë është zhvilluar ndryshe.Një lojë e zhvilluar me ushtrime matematikore të nivelit të lartë.Klasa 11ishte klasa e përzgjedhur e cila u nda në katër grupe lojtarësh.Nxënësit i testuan njohuritë por këtë rradhë nën presionin  që të mbaronin të parët lojën ose mos të ktheheshin mbrapsht në pikën fillestare.Çdo gjë shkoi mjaft bukur por nuk mund të jemi të sigurtë për humbësit të cilëve fjala “Mos u Nxeh” nuk i qetësoi përkundrazi

Kavaje_b (1) SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC