Nata e Beraetit

Më datë 12.06.2014 në ambjentet e Medresesë së Tiranës u organizua një miniprogram me rastin e natës së bekuar të Beraetit.

Në fillim të programit mësuesi i kësaj shkolle Z. Erton Yzellari mbajti edhe një fjalim në të cilin ai shpjegoi rëndësinë e netëve të mira dhe të kësaj nate në vecanti. Më pas nxënës të ndryshëm kënduan ilahi në gjuhë të ndryshme.

 

Nata e Beraetit (1) Nata e Beraetit (2) Nata e Beraetit (3) Nata e Beraetit (4) Nata e Beraetit (5) Nata e Beraetit (6)