Ndarja e çmimeve të konkursit “Një botë pa shpërdorim” në medresenë e Korcës

Medreseja e Korçes së bashku me Drejtorinë Arsimore Korçë dhe Bashkinë Korçë ,në konkursin e organizuar midis shkollave të qytetit, për projektin “Një botë pa shpërdorim” , në kategorinë e shkollave të mesme, shkolla jonë fitoi vendin e parë në projektin e përgatitur prej nxënësve tanë. Falenderojme të gjithë pjesmarrësit që ndihmuan në përgatitjen e projektit dhe klubin e Kimisë .’Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (1) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (2) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (3) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (4) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (5) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (6) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (7) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (8) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (9) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-1 (10) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (1) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (2) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (3) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (4) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (5) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (6) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (7) Ndarja e çmimeve te konkursit Nje bote pa shperdorim ne medresene e Korces-2 (8)