Ndihma për Shkollën Ibrahim Bozhiqi Qafë – Shmil

Medreseja e Elbasanit në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore të Elbasanit (DAE) në kuadrin e binjakëzimit mes shkollave ra dakord që të binjakëzohet me shkollën e mesme te përgjithshme Ibrahim Bozhiqi Qafë (Shmil). Është hartuar plani I veprimtarive që do të zhvillohet me këtë rast mes dy shkollave sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe Drejtorisë së Arsimit të Elbasanit (DAE)

Drejtori i Medresesë Z. Yakup Sahin dhe drejtori I shkollës Alfred Cekja kanë bërë disa takime për të rregulluar këtë shkollë të sipërpërmendur.

Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (2) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (3)  Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (5) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (6) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (7) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (8) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (9) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (10) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (11) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (12) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (13) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (14) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (15) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (16) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (17) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (18) Ndihma per Shkollen Ibrahim Bozhiqi (19)