Ndihma për të përmbyturit në jug të vendit

Medrese ” Liria ” Elbasan është solidarizuar me të prekurit nga fatkeqësia e përmbytjeve në jug të vendit. Mësues , nxënës dhe punonjës të medresesë së Elbasanit i janë përgjigjur thirrjes për ndihmë duke kontribuar në lehtësimin e dhimbjes për të dëmtuarit.

Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (1) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (2) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (3) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (4) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (5) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (6) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (7) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (9) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (10) Ndihma per te permbyturit ne jug te vendit  (11)