Në medresenë e Korcës organizohet java e ” Historisë dhe Gjeografisë”

Në medresenë e Korcës, dega vajza – u organizua java e ” Historisë dhe Gjeografisë”. Gjatë këtyre ditëve në ambientet e shkollës u afishuan punimet e nxënësve të realizuara me materiale të ndryshme, ku u organizuan gara dhe konkurse të ndryshme…

Java u mbylll me tre programe të shfaqura në sallën e konferencës, ku rëndësi të vecantë iu kushtua shpërndarjes gjeografike të historisë e kulturës në trevat shqipëtare.

Ne medresene e Korces organizohet java e Historise dhe Gjeografise (1) Ne medresene e Korces organizohet java e Historise dhe Gjeografise (2) Ne medresene e Korces organizohet java e Historise dhe Gjeografise (3) Ne medresene e Korces organizohet java e Historise dhe Gjeografise (4) Ne medresene e Korces organizohet java e Historise dhe Gjeografise (5) Ne medresene e Korces organizohet java e Historise dhe Gjeografise (6) Ne medresene e Korces organizohet java e Historise dhe Gjeografise (7)