Një Orë Mësimi Ndryshe

Klasat e 11-A te shkollës sonë ka vënë ne provë raketat e krijuara nga vetë ata. Nxënësit në orën e sotme të Fizikës së bashku me mësuesin e lëndës fluturuan raketat e tyre duke vënë kështu në praktikë dijet e mësuara dhe njëkohësisht duke e bërë më argëtuese orën e mësimit..
Iu urojmë suksese nxënësve tanë.

 

Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (1) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (2) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (3) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (4)  Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (6) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (7) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (8) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (9) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (10) Nje_Ore_Mesimi_Ndryshe (11)