Nxënësit E Gjimnazit “Partizani” Zhvillojnë Program Artistik në Medresenë e Tiranës

Nga Medresenë e Tiranës

Sot më 13.11.2012 në Medresenë tonë qenë misafire mësues dhe nxënës të gjimnazit “Partizani” të Tiranës.

Ata në sallën tonë të konferencave zhvilluan një program të pasur artistik kushtuar 100-Vjetorit të Pavarsisë së Shqipërisë.