Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikës në medresenë e Elbasanit

Në medrese “Liria ”Elbasan u zhvillua Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikës në bashkëpunim më Drejtorinë Arsimore Elbasan dhe gjithë shkollave 9-vjeçare të Elbasanit. Pati një interes të madh nga ana e nxënësve ku morën pjesë në provim rreth 250 nxënës. Në fund të olimpiadës u shpërndanë çertifikata dhe gjatë kësaj olimpiade pati një interesim maksimal nga nxënësit.

Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (2) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (3) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (5) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (6) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (10) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (11) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (13) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (14) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (17) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (19) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (21) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (22) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (23) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (24) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (25) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (26) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (27) Olimpiada e Anglishtes dhe Matematikes ne medresene e Elbasanit (28)