Olimpiada e Dytë e Matematikës për Klasat e 9-ta Në Medresenë e Kavajës

Medreseja e Kavajës ka filluar shpërndarjen e posterave nëpër shkollat 9-vjeçare. Regjistrimet kanë filluar dhe afati i fundit i regjistrimeve është më 07-03-2015. Nga kjo olimpiadë do të ketë shpërblime për 5 më të mirët

vendi i parë 10.000 lekë

vendi i dytë 8.000 lekë

vendi i tretë 6.000 lekë

vendi i katërt 4.000 lekë

vendi i pestë 2.000 lekë