Olimpiada e Matematikës

Medreseja e Kavajës Hafiz Ali Korça në datën 1 mars 2014 do të organizojë olimpiadën e matematikës për klasat e 9-ta për rrethin e Kavajës. Një eveniment i cili nisi me lajmërimin dhe shpërndarjen e fletëpalosjeve në çdo shkollë 9-vjeçare anë e mbanë rrethit të Kavajës. Interesi i shfaqur nga mësuesit e matematikës dhe çdo nxënës-i/eje ishte i madh.

Shkolla ka vendosur çmime inkurajuese për fituesit e 10 vendeve të para,ku çmimi për fituesin e vendit të parë është 30.000 lekë të reja.

Filozofia jonë është që nxënësve të këtij qyteti ti ofrojmë arsimin më cilësor.

MATH OLYMPIAD A3

olipiada matematikes olipiada matematikes