OLIMPIADA SHKENCORE (FOTO LAJM)

Sot me datë 21 Prill 2012 ne shkollën tonë është zhvilluar olimpiada shkencore për klasat e nënta. Nxënësit që morën pjesë ishin nga shkolla të ndryshme të qytetit të Kavajës dhe shkollave përreth. Në olimpiadë morën pjesë rreth njeqind nxënës. Çdo gjë shkoi shumë mirë dhe nga kjo olimpiadë dolen të gjithë të kënaqur sepse e ndjenin se rezultati përfundimtar do të  ishte një sukses vetjak si dhe për shkollat e tyre.

ot me datë  22 Prill 2012 ne shkollat ‘Andon Xoxa’ -Fier  dhe ‘Zogu Vogel – Lushnje’  dhe ne Burrel është zhvilluar olimpiada shkencore për klasat e nënta. Nxënësit që morën pjesë ishin nga shkolla të ndryshme të qyteteve të Fierit,Lushnjes dhe Burrelit shkollave përreth tyre. Në të treja olimpiadat  morën pjesë rreth 120 nxënës. Çdo gjë shkoi shumë mirë dhe nga këto olimpiada dolen të gjithë të kënaqur sepse e ndjenin se rezultati përfundimtar do të  ishte një sukses vetjak gjithashtu dhe për shkollat e tyre.