Ora e Eksperimenteve

Demonstrimi i metodave të ndarjes në laborator me klasat e 10-ta, ku u zhvilluan ekperimentet: 1-Filtration 2- Paper Chromatography 3- Crystallisation 4- Simple distillation.