Orë e hapur mësimi në medresenë e Korçës

Në medresenë e Korcës u organizua një orë e hapur në lëndën e anglishtes. Nxëneset e klases së 10, të ndara në grupe të vogla interpretuan role dhe shkëmbyen biseda mes shitësve dhe blerësve në dyqane të ndryshme. Bashkë me interpretimet nxënësit kishin organizuar edhe një ekspozitë të vogël me produktet përkatëse të secilit dyqan.

ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-1 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-2 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-3 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-4 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-5 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-6 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-7 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-8 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-9 ore-e-hapur-mesimi-ne-medresene-e-korces-10