Panairi Shkencor 2015 në Medresenë e Elbasanit

Në Medresenë ” Liria ” në Elbasan u zhvillua panairi shkencore. I cili u prezantua nga nxënësit dhe mësuesit e shkollës. U demonstruan disa projekte shkencore si në Matematike, Fizike, Kimi, Biologji dhe Informatike. Në panair morën pjesë 18 shkolla të qytetit të Elbasanit ku nxënësit e klasave të nënta mbetën të kënaqur demonstrimet dhe eksperimentet. Nxënësit kishin mundësinë të vizitonin dhe ambientet e brendshme të shkollës.

Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (1) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (2) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (3) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (4) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (5) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (6) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (7) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (8) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (9) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (10) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (11) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (12) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (13) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (14) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (15) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (16) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (17) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (18) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (19) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (20) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (21) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (22) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (23) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (24) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (25) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (26) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (27) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (28) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (29) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (30) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (31) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (32) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (33) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (34) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (35) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (36) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (37) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (38) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (39) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (40) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (41) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (42) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (43) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (44) Panairi Shkencor 2015 ne Medresene e Elbasanit (45)