Panairi Shkencorë nga nxënësit e medresesë së Korçës

Medreseja e Korçës organizoi një panair shkencor tek pedonalja e qytetit të Korçës. Ky panair u përgatit nga stafi mësimor i shkollës në bashkëpunim me nxënësit e kësaj shkolle. Në të morën pjesë Kryetari i bashkisë së qarkut Korçe Z. Sotiraq Filo, prefekti i qytetit drejtori i drejtorise arsimore dhe gjithë banorët e qytetit te Korces. Qëllimi i këtij panairi ishte qe të nxite aktivitetet shkollore dhe një mundësi për nxënësit me prirje shkencore që të shfaqin talentin e tyre në lëndët përkatëse. Medreseja e Korçës falenderon të gjithe pjesëmarrësit e panairit për vëmendjen e kushtuar ndaj aktivitetit. Ju mirëpresim në aktivitete të tjera.

Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (1) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (2) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (3) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (4) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (5) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (6) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (7) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (8) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (9) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (10) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (11) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (12) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (13) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (14) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (15) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (18) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (19) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (20) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (21) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (22) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (23) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (24) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (25) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (26) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (27) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (28) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (29) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (30) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (31) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (32) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (33) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (34) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (35) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (36) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (37) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (38) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (39) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (40) Panairi Shkencore nga nxenesit e medresese se Korces (41)