Paraprovim Mature

Nxënësit e klasave të 12-ta bënë paraprovimin e maturës shtetërore. Provimi bëhet në ndihmë të nxënësve për tu përgatitur sa më mirë për maturën shtetërore që do të zhvillohet në qershor.

Paraprovim_Mature (2)