Për Një Mjedis më të Pastër

Nismës ’18 Ditë për 18 Lagje’ të ndërmarrë nga Bashkia e Korçës i është bashkuar edhe Medreseja e Korçës. Kështu më datë 04.04.2014 nxënësit tanë pastruan ambientet e caktuara nga Bashkia Korçë.
Me anë të këtij xhesti Medreseja e Korçës iu bën thirrje të gjithë qytetarëve Korçarë ta mbajnë pastër mjedisin ku ata banojnë..

Per_Nje_Mjedis me_te_Paster (1) Per_Nje_Mjedis me_te_Paster (2) Per_Nje_Mjedis me_te_Paster (3) Per_Nje_Mjedis me_te_Paster (4) Per_Nje_Mjedis me_te_Paster (5) Per_Nje_Mjedis me_te_Paster (6) Per_Nje_Mjedis me_te_Paster (7)