Përfaqësues të Fondacioni “SEMA” Vizituan shkollën “ZERA JETE” në Elbasan

Me rastin e festave te fundvitit, Fondacioni SEMA ne bashkepunim me drejtorin arsimore Elbasan ne ndihme te fimijeve me probleme mendore ne shkollen “Zera Jete” per te qene sa me prane tyre Fondacioni SEMA kontriboje per shperndarjen e dhuratave per nxenesit dhe per shkollen.