Përgatitja për konkursin e librit “Profeti Ynë”

Medreseja e Beratit organizon konkursin për librin “Profeti Ynë”. Pasi zgjedhja e librit, u bë me dëshirën e nxënësve, Medreseja e Beratit vendosi një muaj kohe për leximin e këtij libri. Më datë 31 Mars 2014 do të zhvillohet konkursi.

Çmimet do të jenë si mëposhtë:

Vëndi i parë: Biçikletë

Vëndi i dytë: Telefon

Vëndi i tretë: Usb 8GB

Nxënësit kanë filluar të lexojnë me një dëshirë shume të madhe.

Suksese…

Përgatitja_për konkursin_e_librit “Profeti_Ynë” (2) Përgatitja_për konkursin_e_librit “Profeti_Ynë” (3) Përgatitja_për konkursin_e_librit “Profeti_Ynë” (4)