Piknik në Golem i klasës 10-ta

Klasa e 10 A ka zhvilluar një piknik në Golem. Më shumë sesa një shëtitje, ky aktivitet kishte si qëllim për tu njohur më mirë me nxënësit.

Piknik ne Golem i klases 10-ta (1) Piknik ne Golem i klases 10-ta (2) Piknik ne Golem i klases 10-ta (6) Piknik ne Golem i klases 10-ta (7) Piknik ne Golem i klases 10-ta (8)