Piknik…

Më Dt: 19, 02,2015 nxënësit e klasës 11-a organizuan një piknik në bregdetin e Qerretit. Nxënësit i favorizoj në argëtimin e tyre edhe dita me diell, gjë e cila i dha piknikut hijeshinë e sajë, pasi nxënësit në një ditë të tillë kishin më shumë mundësi për ta realizuar programin e tyre. Gjatë piknikut nxënësit u argëtuan shumë dhe momentet më të bukura i nxorën në foto për ti mbajtur si kujtim. Nxënësit gjatë piknikut përgatitën edhe drekën e tyre me mishin që piqnin vetë në zgarë.

Shpresojmë që aktivitete të tilla ti argëtojnë nxënësit dhe ti motivojnë për të mësuar sa më shumë gjatë programit mësimorë.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC