Prezantimi i Medresesë në sheshin e Qytetit

Drejtoria Arsimore Rajonale Berat (DARB), në bashkëpunim me shkollat 9-të Vjeçare dhe të mesme të qytetit të Beratit organizuan një program madhështor në sheshin e këtij Qyteti. Të gjithë shkollat morrën pjesë me projektet që kishin përgatitur nxënësit së bashku me mësuesit e tyre.

Medreseja e Beratit prezantoi dërrasën elektronike, projektet e lëndës së Fizikës dhe librat që studiohen në këtë shkollë.

 

01-600x400 03-600x400 06-600x400 08-600x400 09-600x400