Prezantimi i Projektit Qytetar

Në datën 29.04.2015 në ambientet e medresesë “Liria” u zhvillua prezantimi i projektit qytetar “Për një qytet më të pastër” me nxënësit e klasave të 11-ta. Ky program e bë me mbështetjen e Ambasadës Amerikane, Komunitetit Mysliman, Fondacioni Sema dhe Drejtorisë së shkollës medrese “Liria”.

Prezantimi i Projektit Qytetar (1) Prezantimi i Projektit Qytetar (2) Prezantimi i Projektit Qytetar (3) Prezantimi i Projektit Qytetar (4) Prezantimi i Projektit Qytetar (5) Prezantimi i Projektit Qytetar (6)