Program festiv i lëndës së Turqishtes në Medresenë e Korçës

Program me rastin e përfundimit të librit “Lale Turçe 1” në medresenë e Korçës.

Mësuesi i lëndës Ramazan Yalcin në bashkëpunim me nxënësit e klasave të 10-ta organizuan një program me rastin e mbarimit të librit. Në program kishte valle, konkurse mes nxënësve dhe në fund të programit u nda pastë.

Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (1) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (2) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (3) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (4) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (5) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (6) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (7) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (8) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (9) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (10) Program festiv i lendes se Turqishtes ne Medresene e Korces (11)