Program informues me prindërit e klasave të 12-ta

Sot më datë 03.10.2015 në ambientet e medresesë së Tiranës u organizua programi informues me prindërit e klasave të dymbëdhjeta i cili u fokusua në dy tematika:

  • Plani dhe puna që do të ndiqet me nxënësit e klasave të dymbëdhjeta për të arritur rezultate maksimale në proçesin mësimor dhe maturën shtetërore;
  • Informimi i prindërve në lidhje me aspektet teknike të maturës shtetërore, dhe punës këshillimore të vazhdueshme që bëhet me nxënësit për të maksimizuar performancën.

Në fjalimin përshëndetës, drejtori i shkollës Z. Ömer Çalış i uroi prindërit mirëseardhjen, në vazhdim bëri një përmbledhje të synimeve që ka shkolla për maturantët e saj, si dhe planin e punës që synohet të bëhet për realizimin e këtyre synimeve. Në fund u uroi prindërve dhe nxënësve suksese të gjithëanëshme.

Në vazhdim të mbledhjes zv. drejtori i shkollës Ardit Dragoti dhe mësues përgjegjës për nxënësit maturantë referuan tek prindërit tematikat e mësipërme.

Mbledhja u mbyll me një koktejl të vogël dhe bashkëbisedime mësues-prindër-nxënës.

Program informues me prinderit e klasave e 12-ta (1) Program informues me prinderit e klasave e 12-ta (2) Program informues me prinderit e klasave e 12-ta (3)  Program informues me prinderit e klasave e 12-ta (5) Program informues me prinderit e klasave e 12-ta (6) Program informues me prinderit e klasave e 12-ta (7)