Program për personelin ndihmës

Në ambjentet e Medresesë së Tiranës për personelin ndihmës të shkollës nga nxënësit maturantë  u organizua një program kulturor me temë : “Profeti Muhammed a.s, Krenaria e Njerëzimit ”. Në këtë program të pranishmëve iu prezantua jetesa shembullore e Profetit Muhammed a.s. dhe shembujt konkretë që mund të marrim prej saj në jetën tonë të përditshme.

Në fund të programit për të pranishmit u organizua një kokteil.

Program_per_personelin_ndihmes (1) Program_per_personelin_ndihmes (2) Program_per_personelin_ndihmes (3) Program_per_personelin_ndihmes (5) Program_per_personelin_ndihmes (6) Program_per_personelin_ndihmes (7)