Programi arkëtues në konviktin e medresesë së Korçës

Nxënësit që qëndrojnë në konviktin e Medresesë së Korçës organizuan një program argëtues.
Në një atmosferë plot humor nxënësit me prezantimet e tyre teatrale, lojërave të ndryshme bën që ky program të kalonte shumë bukur.

Programi arketues ne konviktin e  medresese se Korces (1) Programi arketues ne konviktin e  medresese se Korces (2) Programi arketues ne konviktin e  medresese se Korces (3)  Programi arketues ne konviktin e  medresese se Korces (5) Programi arketues ne konviktin e  medresese se Korces (6)