PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017

Nëpër Medresetë ka nisur programi një javor i orientimit për klasat e 10-ta i cili do të zhvillohet brenda datave 01-07 Shtator. Ky aktivitet synon informimin e nxënësve fitues mbi programin mësimor, aktivitetet shkollore dhe ambientimin në shkollat tona. Falë këtij programi nxënësit e klasave të 10-ta do të futen në atmosferën e fillimit të vitit të ri shkollor 2016-2017.

Fondacioni Sema ju uron vit të mbarë dhe suksese!

PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (1) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (2) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (3) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (4) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (5) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (6) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (7) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (8) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (9) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (10) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (11) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (12) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (13) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (14) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (15) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (16) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (17) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (18) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (19) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (20) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (21) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (22) PROGRAMI I ORIENTIMIT 2016-2017 (23)