Programi i Shperndarjes Se Kur’an-It Kerim per Klasat E 10-Ta

Ne fillim te shfaqjes per dhenien e KUR’AN-it KERIM u lexuan salavatet. Pas salavateve nxenesi Tashku Mishto filloi te prezantonte programin qe u be. Me pas doli drejtori z. Bajram Omeri per te pershendetur te gjithe nxenesit per pjesemarrjen e tyre. Nxenesi me emrin Teodor lexoi 5 ajetet e para ate sures Ikra. Pas tij nxenesi Fabio Mehmeti mbajti nje fjalim persa i perket ajeteve kuranore. Me mbarimin e fjalimit nxenesit e klases se dhjete kishin pergatitur nje skec i cili tregonte sesi Hz. Omer ishte kthyer ne mysliman. Gjate dhenies se skecit profesori Enes Ishik vuri nje video e cila fliste per 8 ajetet e par ate sures Taha. Mbas mbarimit te skecit disa nga nxenesit e klases se 10-te na lexuan pjese suresh dhe dua. Mbasi keto nxenes mbaruan se lexuari pjeset e sureve dhe duate profesorii tyre I KUR’AN-it z. Bilal Bodlli filloi te shperndante nga nje KUR’AN per secilin nxenes. Me pas ai ia la kete nder profesoreve te tjere qe ndodheshin ne ate salle dhe nxenesve te klasave te 12-ta. Me kete mer fund dhe ky program I mrekullueshem qe u be ne ambjentet e Medresese “LIRIA” CERRIK-ELBASAN.